Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Aktualności

Stan prac na stacji

2017-03-27

W marcu zakończono prace związane z montażem oszynowania górnego. Obecnie trwa:

 • montaż obwodów wtórnych,
 • prace rozruchowe,
 • rozpoczęto niwelację terenu,
 • budowane są drogi wewnętrzne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac budowlanych na stacji.

Prace budowlane na stacji

2017-02-23

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować Państwa o obecnym stopniu zaawansowania prac na stacji. Aktualnie prowadzone są prace związane z:

 • budową dróg,
 • montażem oszynowania aparatury,
 • montażem obwodów wtórnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią zdjęć.

Stan prac na stacji

2017-01-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w styczniu poczyniono duże postępy w pracach budowlanych związanych z rozbudową stacji. Aktualnie rozpoczęto:

 • budowę dróg,
 • montaż obwodów wtórnych,
 • odrutowano pierwsze szafy kablowe,
 • układane są obwody okrężne.

Zakończona została budowa kanałów kablowych oraz postawione zostały wszystkie bramki nowej rozdzielni.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii, w której znajdują się zdjęcia dokumentujące postęp prac.

Życzenia noworoczne

2016-12-29

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.

Stan prac na stacji

2016-12-19

Miło nam poinformować Państwa, że obecnie prowadzone są prace związane z realizacją III etapu inwestycji, m.in.:

 • układanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze aparatury,
 • montaż konstrukcji wsporczych i aparatury 400 kV,
 • montaż kraty uziemiającej oraz konstrukcji wysokich,
 • budowa kanałów kablowych,
 • montowane jest oszynowanie rurowe oraz linkowe.

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji zapraszamy do galerii zdjęć, w której znajdują się fotografie dokumentujące postępy w pracach.

Prace budowlane na stacji

2016-11-23

W trakcie minionych tygodni wzrósł stan zaawansowania robót budowlanych na stacji. Obecnie trwają prace dla III etapu inwestycji. Wybudowano 4 przepusty drogowe, 6 fundamentów pod konstrukcje wysokie oraz rozpoczęto:

 • budowę kanałów kablowych oraz kraty uziemiającej,
 • układanie kabli dla wybudowanego Pola nr 21- Pola pomiaru napięcia,
 • montaż fundamentów i konstrukcji pod aparaturę,
 • montaż aparatury.

Zakończono demontaż starych konstrukcji wysokich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Stan prac na stacji Kozienice

2016-10-28

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac budowlanych na stacji Kozienice.

W październiku zakończono prace dla II Etapu inwestycji oraz:

 • przeprowadzono próby napięciowe oraz obciążeniowe Gałęzi 6-8,
 • wykonano tymczasowe wprowadzenie linii Lublin na pole nr 8, Gałęzi 3,
 • zmodernizowano stanowiska autotransformatora AT2 wraz z obwodami wtórnymi,
 • przeniesiono most tymczasowy autotransformatora AT2,
 • dostosowano obwody wtórne Gałęzi 2 do wprowadzenia LB9.

 ...

Stan prac na stacji

2016-09-23

We wrześniu w toku prac na stacji, udało się zakończyć:

 • montaż kanału kablowego w gałęziach 6-8, przepustów drogowych, fundamentów oraz konstrukcji pod aparaturę,
 • montaż oszynowania górnego,
 • wykonano w całości kratę uziemiającą,
 • ułożono kable obwodów wtórnych,
 • okablowano szafy, skrzynki polowe oraz skrzynki aparatury,
 • odrutowano szafy zabezpieczeń.

Aktualnie trwają prace rozruchowe gałęzi 6-8 oraz działania związane z niwelacją terenu i budową dróg. Rozpoczęto również demontaż kolejnej części starej rozdzielni R400 kV, układane są fundamenty pod aparaturę oraz konstrukcje wysokie dla etapu III przedmiotowej inwestycji.

Prace budowlane na stacji – fotorelacja

2016-08-30

W ciągu ostatniego miesiąca można zaobserwować wyraźne postępy w pracach budowlanych związanych z rozbudową stacji. Aktualnie realizowane są zadania związane z:

 • montażem fundamentów pod konstrukcje niskie,
 • montażem aparatury,
 • budową kanału kablowego,
 • montażem oszynowania górnego aparatury,
 • układaniem kabli obwodów wtórnych oraz drutowaniem szaf kablowych,
 • wykonywaniem kraty uziemiającej,
 • budową dróg.

Zakończono natomiast budowę fundamentów pod konstrukcje wysokie oraz montaż konstrukcji wysokich. Wykonano również przepusty drogowe.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia galerii.

Prace budowlane na SE Kozienice

2016-07-20

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu drugiego etapu inwestycji. W ostatnich tygodniach wykonano prace budowalne związane z:

 • demontażem fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji i aparatury części starej rozdzielni R400 kV,
 • budową fundamentów pod konstrukcje wysokie oraz montażem pierwszych konstrukcji wysokich,
 • posadowieniem ponad 70% fundamentów pod konstrukcje niskie i montażem 60% aparatury przewidzianej na drugi etap inwestycji,
 • montażem kraty uziemiającej,
 • montażem rozdzielni 15 kV wraz z kablami.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii, w której znajdują się zdjęcia dokumentujące postęp prac.