Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV
w stacji 400/220/110 kV Kozienice

Aktualności

Realizacja prac budowlanych

2017-06-28

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w czerwcu przełożono na docelowe pole nowej rozdzielni i uruchomiono linię 400 kV Kozienice - Ostrowiec oraz linię 400 kV Kozienice - Miłosna oraz wyasfaltowano plac przy nowym budynku technologicznym. W zakresie prac demontażowych, usunięte zostały konstrukcje i fundamenty zamontowane dla układów przejściowych.

Stan prac na stacji

2017-05-17

Szanowni Państwo, w ciągu ostatniego miesiąca uruchomione zostały gałęzie 9 – 14 oraz przeprowadzono pozytywne próby napięciowe i obciążeniowe.

Na docelowe pola na nowej rozdzielni przełożono:

 • autotransformator AT2,
 • linię blokową LB9,
 • linię 400 kV Kozienice - Lublin.

Aktualnie trwa wyłączenie linii 400 kV Kozienice - Ostrowiec, podczas którego linia zostanie przełożona na docelowe pole nowej rozdzielni.

Kontynuowane są również prace przy budowie zbiornika retencyjnego oraz remoncie starego budynku potrzeb własnych R400.

Stan prac na stacji Kozienice

2017-04-26

Szanowni Państwo, miło nam jest poinformować, że w miesiącu kwietniu:

 • zakończono wszystkie prace montażowe i rozruchowe dla budowy III etapu R 400 kV,
 • wykonano niwelację terenu.

Obecnie trwają prace związane z asfaltowaniem dróg.

Stan prac na stacji

2017-03-27

W marcu zakończono prace związane z montażem oszynowania górnego. Obecnie trwa:

 • montaż obwodów wtórnych,
 • prace rozruchowe,
 • rozpoczęto niwelację terenu,
 • budowane są drogi wewnętrzne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac budowlanych na stacji.

Prace budowlane na stacji

2017-02-23

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować Państwa o obecnym stopniu zaawansowania prac na stacji. Aktualnie prowadzone są prace związane z:

 • budową dróg,
 • montażem oszynowania aparatury,
 • montażem obwodów wtórnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią zdjęć.

Stan prac na stacji

2017-01-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w styczniu poczyniono duże postępy w pracach budowlanych związanych z rozbudową stacji. Aktualnie rozpoczęto:

 • budowę dróg,
 • montaż obwodów wtórnych,
 • odrutowano pierwsze szafy kablowe,
 • układane są obwody okrężne.

Zakończona została budowa kanałów kablowych oraz postawione zostały wszystkie bramki nowej rozdzielni.

Zachęcamy do odwiedzenia galerii, w której znajdują się zdjęcia dokumentujące postęp prac.

Życzenia noworoczne

2016-12-29

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.

Stan prac na stacji

2016-12-19

Miło nam poinformować Państwa, że obecnie prowadzone są prace związane z realizacją III etapu inwestycji, m.in.:

 • układanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze aparatury,
 • montaż konstrukcji wsporczych i aparatury 400 kV,
 • montaż kraty uziemiającej oraz konstrukcji wysokich,
 • budowa kanałów kablowych,
 • montowane jest oszynowanie rurowe oraz linkowe.

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji zapraszamy do galerii zdjęć, w której znajdują się fotografie dokumentujące postępy w pracach.

Prace budowlane na stacji

2016-11-23

W trakcie minionych tygodni wzrósł stan zaawansowania robót budowlanych na stacji. Obecnie trwają prace dla III etapu inwestycji. Wybudowano 4 przepusty drogowe, 6 fundamentów pod konstrukcje wysokie oraz rozpoczęto:

 • budowę kanałów kablowych oraz kraty uziemiającej,
 • układanie kabli dla wybudowanego Pola nr 21- Pola pomiaru napięcia,
 • montaż fundamentów i konstrukcji pod aparaturę,
 • montaż aparatury.

Zakończono demontaż starych konstrukcji wysokich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Stan prac na stacji Kozienice

2016-10-28

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac budowlanych na stacji Kozienice.

W październiku zakończono prace dla II Etapu inwestycji oraz:

 • przeprowadzono próby napięciowe oraz obciążeniowe Gałęzi 6-8,
 • wykonano tymczasowe wprowadzenie linii Lublin na pole nr 8, Gałęzi 3,
 • zmodernizowano stanowiska autotransformatora AT2 wraz z obwodami wtórnymi,
 • przeniesiono most tymczasowy autotransformatora AT2,
 • dostosowano obwody wtórne Gałęzi 2 do wprowadzenia LB9.

 ...